بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، مرکز شهید مرتضی عظیمی پارسا و مرکز کاهش آسیب طلیعه مهر یزدان

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 14

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 12

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 11

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 10

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 9

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 8

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 7

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 6

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 5

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 4

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 3

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 2

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 1

بازدید دکتر حناچی سرپرست شهرداری تهران از ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید