مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۷
مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی فینتانت اسکات ماگی و گیدووان هلتن در بزرگراه مدرس نبش آرش با حضور شهردار منطقه 3 ، سفیر استرالیا، معاون بین الملل مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، مسئولان سازمان زیباسازی و جمعی از مدیران شهری افتتاح شد
عکاس: احسان رأفتی

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 26

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 24

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 23

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 22

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 21

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 20

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 19

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 18

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 17

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 16

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 15

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 14

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 13

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 12

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 11

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 10

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 9

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 8

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 7

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 6

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 5

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 4

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 3

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 2

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 1

مراسم رونمایی از اثر دیوارنگاری هنرمندان استرالیایی 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید