۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷
چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی صبح امروز شنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس پارک علم و فناوری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد
عکاس: محمد محسنی فر
افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 1

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 1

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 2

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 2

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 3

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 3

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 4

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 4

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 5

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 5

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 6

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 6

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 7

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 7

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 8

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 8

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 9

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 9

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 10

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 10

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 11

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 11

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 12

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 12

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 13

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 13

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 14

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 14

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 15

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 15

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 16

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 16

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 17

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 17

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 18

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 18

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 19

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 19

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 20

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 20

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 21

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 21

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 22

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 22

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 23

افتتاح جشنواره ملی اسباب بازی 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید