پیاده روی خانوادگی

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۷
مراسم پیاده روی خانوادگی صبح امروز پنجشنبه به مناسبت هفته دیابت از زمین چمن فدک تا ورزشگاه دیهیم برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
پیاده روی خانوادگی 1

پیاده روی خانوادگی 1

پیاده روی خانوادگی 2

پیاده روی خانوادگی 2

پیاده روی خانوادگی 3

پیاده روی خانوادگی 3

پیاده روی خانوادگی 4

پیاده روی خانوادگی 4

پیاده روی خانوادگی 5

پیاده روی خانوادگی 5

پیاده روی خانوادگی 6

پیاده روی خانوادگی 6

پیاده روی خانوادگی 7

پیاده روی خانوادگی 7

پیاده روی خانوادگی 8

پیاده روی خانوادگی 8

پیاده روی خانوادگی 9

پیاده روی خانوادگی 9

پیاده روی خانوادگی 10

پیاده روی خانوادگی 10

پیاده روی خانوادگی 11

پیاده روی خانوادگی 11

پیاده روی خانوادگی 12

پیاده روی خانوادگی 12

پیاده روی خانوادگی 13

پیاده روی خانوادگی 13

پیاده روی خانوادگی 14

پیاده روی خانوادگی 14

پیاده روی خانوادگی 15

پیاده روی خانوادگی 15

پیاده روی خانوادگی 16

پیاده روی خانوادگی 16

پیاده روی خانوادگی 17

پیاده روی خانوادگی 17

پیاده روی خانوادگی 18

پیاده روی خانوادگی 18

پیاده روی خانوادگی 19

پیاده روی خانوادگی 19

پیاده روی خانوادگی 20

پیاده روی خانوادگی 20

پیاده روی خانوادگی 21

پیاده روی خانوادگی 21

پیاده روی خانوادگی 22

پیاده روی خانوادگی 22

پیاده روی خانوادگی 23

پیاده روی خانوادگی 23

پیاده روی خانوادگی 24

پیاده روی خانوادگی 24

پیاده روی خانوادگی 25

پیاده روی خانوادگی 25

پیاده روی خانوادگی 26

پیاده روی خانوادگی 26

پیاده روی خانوادگی 27

پیاده روی خانوادگی 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید