گرامیداشت روز جهانی شهرسازی

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
با حضور سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران ، موسوی مدیرکل معماری شهرداری تهران ، صادق زاده شهردار منطقه 10 و اساتید دانشگاه در موزه هفت چنار برگزار گردید و در پایان مراسم از معمار های برتر در طراحی نمای ساختمان مناطق تجلیل شد.
عکاس: امیر گلی پور
گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 1

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 1

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 2

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 2

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 3

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 3

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 4

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 4

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 5

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 5

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 6

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 6

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 7

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 7

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 8

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 8

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 9

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 9

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 10

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 10

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 11

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 11

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 12

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 12

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 13

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 13

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 14

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 14

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 15

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 15

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 16

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 16

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 17

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 17

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 18

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 18

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 19

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 19

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 20

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 20

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 21

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 21

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 22

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 22

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 23

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 23

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 24

گرامیداشت روز جهانی شهرسازی 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید