بازدید شهردار تهران از 21 پروژه شهری منطقه 2

۲۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید از 21 پروژه شهری منطقه 2 عصر امروز دوشنبه ٢١ آبان ماه با حضور مهندس سید محمد علی افشانی شهردار محترم تهران انجام شد
وحید شیخی
http://www.tehranpicture.ir/u/2if