پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷
نشست پرسش و پاسخ کاندیداهای شهرداری تهران با دانشجوها عصر امروز شنبه در دانشگاه تهران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 1

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 1

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 2

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 2

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 3

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 3

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 4

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 4

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 5

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 5

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 6

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 6

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 7

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 7

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 8

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 8

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 9

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 9

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 10

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 10

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 11

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 11

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 12

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 12

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 13

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 13

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 14

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 14

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 15

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 15

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 16

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 16

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 17

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 17

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 18

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 18

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 19

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 19

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 20

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 20

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 21

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 21

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 22

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 22

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 23

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 23

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 24

پرسش و پاسخ با کاندیداهای شهرداری تهران 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید