اجرای نمایش "رسول"1 در اراضی عباس آباد

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷
نمایش "رسول" که در بوستان نوروز مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، به‌وسعت دوازده هزار متر مربع و به مدت ۱۳ شب اجرا خواهد شد، با ظرفیتی معادل پنج هزار نفر در هر شب میزبان علاقه‌مندان است. این همایش به‌عنوان بزرگترین نمایش میدانی کشور از ۶ تا ۱۸ آبان ساعت ۱۹ تا ۲۱ در این مجموعه برگزار می شود. در این نمایش که حمیدرضا نعیمی، حبیب دهقان نسب و کاظم هژیرآزاد و بیش از ۱۷۰ هنرمند به روی صحنه میروند، در این نمایش داستان زندگی، تولد تا مرگ مردی در تهران قدیم روایت می‌شود که دچار تحولات اساسی در مسیر زندگی می‌شود.
عکاس: شایان محرابی
اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 1

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 1

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 2

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 2

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 3

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 3

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 4

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 4

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 5

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 5

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 6

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 6

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 7

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 7

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 8

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 8

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 9

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 9

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 10

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 10

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 11

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 11

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 12

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 12

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 13

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 13

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 14

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 14

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 15

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 15

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 16

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 16

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 17

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 17

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 18

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 18

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 19

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 19

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 20

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 20

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 21

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 21

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 22

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 22

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 23

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 23

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 24

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 24

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 25

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 25

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 26

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 26

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 27

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 27

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 28

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 28

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 29

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 29

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 30

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 30

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 31

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 31

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 32

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 32

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 33

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 33

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 34

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 34

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 35

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 35

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 36

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 36

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 37

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 37

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 38

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 38

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 39

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 39

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 40

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 40

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 41

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 41

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 42

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 42

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 43

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 43

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 44

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 44

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 45

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 45

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 46

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 46

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 47

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 47

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 48

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 48

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 49

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 49

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 50

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 50

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 51

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 51

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 52

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 52

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 53

اجرای نمایش "رسول" در اراضی عباس آباد 53

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید