حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق

تاریخ: ۸ آبان ۱۳۹۷
حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در شهرهای کربلا، نجف، کوفه عراق برای خدمت رسانی به زائران امام حسین(ع) در روزهای منتهی به اربعین
عکاس: محمد محسنی فر
حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 1

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 1

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 2

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 2

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 3

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 3

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 4

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 4

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 5

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 5

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 6

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 6

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 7

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 7

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 8

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 8

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 9

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 9

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 10

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 10

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 11

حضور نیروهای خادم الحسين(ع) شهرداری تهران در عراق 11

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 12

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 12

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 13

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 13

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 14

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 14

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 15

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 15

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 16

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 16

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 17

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 17

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 18

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 18

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 19

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید