۲۱ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق

تاریخ: ۸ آبان ۱۳۹۷
حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در شهرهای کربلا، نجف، کوفه عراق برای خدمت رسانی به زائران امام حسین(ع) در روزهای منتهی به اربعین
عکاس: محمد محسنی فر
حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 1

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 1

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 2

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 2

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 3

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 3

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 4

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 4

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 5

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 5

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 6

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 6

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 7

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 7

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 8

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 8

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 9

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 9

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 10

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 10

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 11

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 11

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 12

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 12

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 13

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 13

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 14

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 14

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 15

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 15

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 16

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 16

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 17

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 17

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 18

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 18

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 19

حضور نیروهای خادم الحسین(ع) شهرداری تهران در عراق 19

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید