حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا

تاریخ: ۴ آبان ۱۳۹۷
عکاس: محمد محسنی فر
حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 1

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 1

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 2

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 2

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 3

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 3

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 4

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 4

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 5

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 5

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 6

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 6

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 7

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 7

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 8

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 8

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 9

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 9

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 10

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 10

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 11

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 11

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 12

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 12

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 13

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 13

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 14

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 14

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 15

حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در کربلا 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید