امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف

تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۷
تفاهم نامه شهرداری منطقه ۹ و دانشگاه صنعتی شریف با موضوع استارتاپ ها عصر امروز سه شنبه امضا شد.
عکاس: محمد محسنی فر

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 14

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 13

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 12

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 11

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 10

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 9

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 8

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 7

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 6

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 5

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 4

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 3

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 2

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 1

امضای تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه شریف 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید