نشست خبری رئیس شورای اسلامی استان تهران

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷
نشست خبری الهام فخاری رئیس شورای اسلامی استان تهران صبح امروز دوشنبه برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 1

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 1

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 2

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 2

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 3

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 3

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 4

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 4

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 5

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 5

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 6

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 6

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 7

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 7

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 8

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 8

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 9

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 9

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 10

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 10

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 11

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 11

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 12

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 12

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 13

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 13

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 14

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 14

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 15

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 15

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 16

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 16

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 17

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 17

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 18

نشست خبری رئیس شورای اسلامی تهران 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید