۵ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

یک شب با شهردار شب تهران

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷
پوریا سوری سرپرست مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران شب گذشته شهردار شب تهران بود.
عکاس: محمد محسنی فر
یک شب با پوریا سوری شهردار شب 1

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 1

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 2

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 2

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 3

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 3

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 4

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 4

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 5

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 5

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 6

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 6

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 7

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 7

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 8

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 8

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 9

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 9

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 10

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 10

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 11

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 11

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 12

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 12

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 13

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 13

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 14

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 14

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 15

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 15

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 16

یک شب با پوریا سوری شهردار شب 16

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید