مانور آبرسانی اضطراری در زلزله

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
مانور آبرسانی اضطراری در زلزله صبح امروز سه شنبه در ضلع جنوبی بوستان فدک برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 1

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 1

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 2

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 2

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 3

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 3

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 4

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 4

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 5

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 5

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 6

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 6

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 7

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 7

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 8

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 8

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 9

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 9

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 10

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 10

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 11

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 11

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 12

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 12

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 13

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 13

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 14

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 14

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 15

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 15

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 16

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 16

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 17

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 17

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 18

مانور آبرسانی اضطراری در زلزله 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید