افتتاحیه اجرای نمایش نقطه رهایی

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
مراسم افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی شامگاه دوشنبه برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 25

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 24

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 23

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 22

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 21

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 20

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 19

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 18

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 17

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 16

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 15

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 13

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 12

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 11

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 10

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 9

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 8

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 7

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 6

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 5

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 4

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 3

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 2

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 1

افتتاحیه و نخستین اجرای نمایش محیطی نقطه رهایی 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید