خانه موزه شهید مدرس

۲۳ مهر ۱۳۹۷
خانه موزه شهید مدرس در محله ی عودلاجان قرار دارد و داری سه در ورودی است . این بنا دارای یک حیاط بزرگ مرکزی و دو حیاط کوچکتر در شمال غربی و جنوب غربی است. در قسمت شمالی حیاط مرکزی ساختمان اصلی بنا قرار دارد که در واقع محل زندگی شهید مدرس بوده است تالار اصلی دارای دو اتاق کوچک تر (گوشواره) در طرفین ودر قسمت زیر زمین دارای حوضخانه است . در قسمت شمال غربی حیاط کوچک زیبایی قرار دارد شامل دو اتاق که محل زندگی خواهر شهید مدرس بوده است در حال حاضر جهت دفتر دارالقرآن امام علی (ع) مورد استفاده می باشد در قسمت غربی حیاط مرکزی ساختمانی متشکل از تالاری بزرگ با ایوان کوچک و دو ستون آجری قرار دارد که بوسیله یک در از حیاط مرکزی جدا می شود این ساختمان در قسمت زیر زمین دارای دواتاق است. شهید مدرس از تالار اصلی بعنوان محل برگزاری جلسات تدریس و تفسیر استفاده می کرده که در حال حاضر به دارالقرآن امام علی (ع) اختصاص یافته است .در قسمت جنوبی حیاط مرکزی بنایی یک طبقه با دو اتاق مجزا و دو اتاق در قسمت زیر زمین که محل تشکیل جلسات وملاقات بوده است
محمد محسنی فر
http://www.tehranpicture.ir/u/7v2