بزرگداشت رضا رویگری‎

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۷
مراسم بزرگداشت رضا رویگری با حضور جمعی از مسئولین سینمایی کشور و سینماگران در رستوران مایا برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
بزرگداشت رضا رویگری‎ 1

بزرگداشت رضا رویگری‎ 1

بزرگداشت رضا رویگری‎ 2

بزرگداشت رضا رویگری‎ 2

بزرگداشت رضا رویگری‎ 3

بزرگداشت رضا رویگری‎ 3

بزرگداشت رضا رویگری‎ 4

بزرگداشت رضا رویگری‎ 4

بزرگداشت رضا رویگری‎ 5

بزرگداشت رضا رویگری‎ 5

بزرگداشت رضا رویگری‎ 6

بزرگداشت رضا رویگری‎ 6

بزرگداشت رضا رویگری‎ 7

بزرگداشت رضا رویگری‎ 7

بزرگداشت رضا رویگری‎ 8

بزرگداشت رضا رویگری‎ 8

بزرگداشت رضا رویگری‎ 9

بزرگداشت رضا رویگری‎ 9

بزرگداشت رضا رویگری‎ 10

بزرگداشت رضا رویگری‎ 10

بزرگداشت رضا رویگری‎ 11

بزرگداشت رضا رویگری‎ 11

بزرگداشت رضا رویگری‎ 12

بزرگداشت رضا رویگری‎ 12

بزرگداشت رضا رویگری‎ 13

بزرگداشت رضا رویگری‎ 13

بزرگداشت رضا رویگری‎ 14

بزرگداشت رضا رویگری‎ 14

بزرگداشت رضا رویگری‎ 15

بزرگداشت رضا رویگری‎ 15

بزرگداشت رضا رویگری‎ 16

بزرگداشت رضا رویگری‎ 16

بزرگداشت رضا رویگری‎ 17

بزرگداشت رضا رویگری‎ 17

بزرگداشت رضا رویگری‎ 18

بزرگداشت رضا رویگری‎ 18

بزرگداشت رضا رویگری‎ 19

بزرگداشت رضا رویگری‎ 19

بزرگداشت رضا رویگری‎ 20

بزرگداشت رضا رویگری‎ 20

بزرگداشت رضا رویگری‎ 21

بزرگداشت رضا رویگری‎ 21

بزرگداشت رضا رویگری‎ 22

بزرگداشت رضا رویگری‎ 22

بزرگداشت رضا رویگری‎ 23

بزرگداشت رضا رویگری‎ 23

بزرگداشت رضا رویگری‎ 24

بزرگداشت رضا رویگری‎ 24

بزرگداشت رضا رویگری‎ 25

بزرگداشت رضا رویگری‎ 25

بزرگداشت رضا رویگری‎ 26

بزرگداشت رضا رویگری‎ 26

بزرگداشت رضا رویگری‎ 27

بزرگداشت رضا رویگری‎ 27

بزرگداشت رضا رویگری‎ 28

بزرگداشت رضا رویگری‎ 28

بزرگداشت رضا رویگری‎ 29

بزرگداشت رضا رویگری‎ 29

بزرگداشت رضا رویگری‎ 30

بزرگداشت رضا رویگری‎ 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید