دهکده بازی های ملل در بوستان ملت

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید شجاع پوریان معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از دهکده بازی های ملل در بوستان ملت
عکاس: حامد پری

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 26

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 25

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 24

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 23

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 21

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 20

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 19

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 18

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 17

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 16

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 15

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 14

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 13

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 12

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 11

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 10

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 8

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 7

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 6

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 5

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 4

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 3

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 2

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 1

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 22

دهکده بازی های ملل در بوستان ملت 9

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید