اجرای طرح «با هم»در منطقه 14

۲۲ مهر ۱۳۹۷
اجرای طرح «با هم»در منطقه 14 با حضور شهربانو امانی و شجاع پوریان‎ برگزار شد
حامد پری
http://www.tehranpicture.ir/u/78s