۲۱ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

ستاد مناسب سازی فضاهای شهری

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷
چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری صبح امروز شنبه در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزارشد.
عکاس: محمد محسنی فر
چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 1

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 1

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 2

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 2

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 3

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 3

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 4

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 4

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 5

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 5

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 6

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 6

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 7

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 7

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 8

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 8

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 9

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 9

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 10

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 10

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 11

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 11

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 12

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 12

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 13

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 13

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 14

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 14

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 15

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 15

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 16

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 16

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 17

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 17

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 18

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 18

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 19

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 19

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 20

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 20

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 21

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 21

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 22

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 22

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 23

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 23

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 24

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 24

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید