جشنواره بازی در پارک ملت

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
جشنواره دهکده ملل، هنر و بازی‌های شهری با هدف سلامت روان کودکان و در راستای شعار روز جهانی سلامت روان تا ۲۱ مهر ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در بوستان ملت برپا است.
عکاس: محمد محسنی فر
جشنواره بازی در پارک ملت 1

جشنواره بازی در پارک ملت 1

جشنواره بازی در پارک ملت 2

جشنواره بازی در پارک ملت 2

جشنواره بازی در پارک ملت 3

جشنواره بازی در پارک ملت 3

جشنواره بازی در پارک ملت 4

جشنواره بازی در پارک ملت 4

جشنواره بازی در پارک ملت 5

جشنواره بازی در پارک ملت 5

جشنواره بازی در پارک ملت 6

جشنواره بازی در پارک ملت 6

جشنواره بازی در پارک ملت 7

جشنواره بازی در پارک ملت 7

جشنواره بازی در پارک ملت 8

جشنواره بازی در پارک ملت 8

جشنواره بازی در پارک ملت 9

جشنواره بازی در پارک ملت 9

جشنواره بازی در پارک ملت 10

جشنواره بازی در پارک ملت 10

جشنواره بازی در پارک ملت 11

جشنواره بازی در پارک ملت 11

جشنواره بازی در پارک ملت 12

جشنواره بازی در پارک ملت 12

جشنواره بازی در پارک ملت 13

جشنواره بازی در پارک ملت 13

جشنواره بازی در پارک ملت 14

جشنواره بازی در پارک ملت 14

جشنواره بازی در پارک ملت 15

جشنواره بازی در پارک ملت 15

جشنواره بازی در پارک ملت 16

جشنواره بازی در پارک ملت 16

جشنواره بازی در پارک ملت 17

جشنواره بازی در پارک ملت 17

جشنواره بازی در پارک ملت 18

جشنواره بازی در پارک ملت 18

جشنواره بازی در پارک ملت 19

جشنواره بازی در پارک ملت 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید