باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
یکی از جاذبه‌های گردشگری تهران است که در کنار مجموعه‌هایی مانند باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی، باغ هنر و مصلای تهران به عنوان قطب فرهنگی شهر تهران در اراضی عباس‌آباد (تهران) احداث شده است. این موزه با زیربنای ۲۰۵ هزار متر مربع، یکی از بزرگترین باغ موزه‌های کشور است که از بخشهای مختلفی مانند تالارهای هفتگانه، باغ راه، دریاچه مصنوعی، آبنمایش، سالنهای آمفی تئاتر و سراسرنما تشکیل شده و با استفاده از تکنولوژیهای دیجیتال سعی در انتقال مفاهیم تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دارد. از این مکان به عنوان بزرگ‌ترین موزه جنگ جهان اسلام و مدرن ترین موزه غرب آسیا یاد شده است.
عکاس: وحید شیخی
باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 1

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 1

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 2

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 2

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 3

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 3

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 4

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 4

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 5

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 5

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 6

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 6

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 7

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 7

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 8

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 8

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 9

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 9

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 10

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 10

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 11

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 11

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 12

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 12

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 13

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 13

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 14

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 14

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 15

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 15

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 16

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 16

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 17

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 17

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 18

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 18

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 19

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 19

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 20

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 20

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 21

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 21

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 22

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 22

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 23

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 23

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 24

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 24

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 25

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 25

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 26

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 26

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 27

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 27

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 28

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 28

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 29

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 29

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 30

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 30

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 31

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 31

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 32

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 32

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 33

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 33

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 34

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 34

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 35

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 35

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 36

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 36

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 37

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 37

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 38

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 38

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 39

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 39

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 40

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 40

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 41

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 41

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 42

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 42

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 43

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 43

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 44

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 44

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 45

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 45

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 46

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 46

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 47

باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 47

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید