روز جهانی کودک در برج آزادی

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۷
ویژه برنامه روز جهانی کودک در برج آزادی صبح امروز در فرهنگسرای برج آزادی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
روز جهانی کودک در برج آزادی 1

روز جهانی کودک در برج آزادی 1

روز جهانی کودک در برج آزادی 2

روز جهانی کودک در برج آزادی 2

روز جهانی کودک در برج آزادی 3

روز جهانی کودک در برج آزادی 3

روز جهانی کودک در برج آزادی 4

روز جهانی کودک در برج آزادی 4

روز جهانی کودک در برج آزادی 5

روز جهانی کودک در برج آزادی 5

روز جهانی کودک در برج آزادی 6

روز جهانی کودک در برج آزادی 6

روز جهانی کودک در برج آزادی 7

روز جهانی کودک در برج آزادی 7

روز جهانی کودک در برج آزادی 8

روز جهانی کودک در برج آزادی 8

روز جهانی کودک در برج آزادی 9

روز جهانی کودک در برج آزادی 9

روز جهانی کودک در برج آزادی 10

روز جهانی کودک در برج آزادی 10

روز جهانی کودک در برج آزادی 11

روز جهانی کودک در برج آزادی 11

روز جهانی کودک در برج آزادی 12

روز جهانی کودک در برج آزادی 12

روز جهانی کودک در برج آزادی 13

روز جهانی کودک در برج آزادی 13

روز جهانی کودک در برج آزادی 14

روز جهانی کودک در برج آزادی 14

روز جهانی کودک در برج آزادی 15

روز جهانی کودک در برج آزادی 15

روز جهانی کودک در برج آزادی 16

روز جهانی کودک در برج آزادی 16

روز جهانی کودک در برج آزادی 17

روز جهانی کودک در برج آزادی 17

روز جهانی کودک در برج آزادی 18

روز جهانی کودک در برج آزادی 18

روز جهانی کودک در برج آزادی 19

روز جهانی کودک در برج آزادی 19

روز جهانی کودک در برج آزادی 20

روز جهانی کودک در برج آزادی 20

روز جهانی کودک در برج آزادی 21

روز جهانی کودک در برج آزادی 21

روز جهانی کودک در برج آزادی 22

روز جهانی کودک در برج آزادی 22

روز جهانی کودک در برج آزادی 23

روز جهانی کودک در برج آزادی 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید