۲۹ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷
اولین تور مسابقه عکس روز تهران به همت آژانس عکس تهران و مرکز ارتباطات و امور بین المملل شهرداری تهران شنبه 14 مهرماه همزمان با روز تهران برگزار شد . در این تور 61 عکاس در بخش مسابقه و 8 عکاس همراه به همراه داوران حضور داشتند و عکاسان از باغ موزه انقلاب و دفاع مقدس ،سراسرنمای دفاع مقدس، بوستان طالقانی ،پل طبیعت ،بوستان آب و آتش ،بوستان مشاهیر ،باغ کتاب عکاسی کردند.
عکاس: وحید شیخی
برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 1

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 1

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 2

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 2

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 3

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 3

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 4

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 4

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 5

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 5

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 6

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 6

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 7

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 7

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 8

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 8

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 9

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 9

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 10

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 10

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 11

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 11

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 12

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 12

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 13

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 13

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 14

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 14

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 15

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 15

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 16

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 16

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 17

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 17

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 18

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 18

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 19

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 19

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 20

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 20

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 21

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 21

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 22

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 22

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 23

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 23

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 24

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 24

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 25

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 25

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 26

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 26

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 27

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 27

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 28

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 28

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 29

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 29

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 30

برگزاری اولین تور مسابقه عکس روز تهران به مناسبت روز تهران 30

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید