بزرگداشت "روز تهران"

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷
مراسم بزرگداشت روز تهران با حضور سید محمدعلی افشانی شهردار تهران،محمد حسین مقیمی استاندار تهران، عیسی فرهادی فرماندار تهران،عبدالله انوار تهران شناس و جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۷ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
بزرگداشت روز تهران 1

بزرگداشت روز تهران 1

بزرگداشت روز تهران 2

بزرگداشت روز تهران 2

بزرگداشت روز تهران 3

بزرگداشت روز تهران 3

بزرگداشت روز تهران 4

بزرگداشت روز تهران 4

بزرگداشت روز تهران 5

بزرگداشت روز تهران 5

بزرگداشت روز تهران 6

بزرگداشت روز تهران 6

بزرگداشت روز تهران 7

بزرگداشت روز تهران 7

بزرگداشت روز تهران 8

بزرگداشت روز تهران 8

بزرگداشت روز تهران 9

بزرگداشت روز تهران 9

بزرگداشت روز تهران 10

بزرگداشت روز تهران 10

بزرگداشت روز تهران 11

بزرگداشت روز تهران 11

بزرگداشت روز تهران 12

بزرگداشت روز تهران 12

بزرگداشت روز تهران 13

بزرگداشت روز تهران 13

بزرگداشت روز تهران 14

بزرگداشت روز تهران 14

بزرگداشت روز تهران 15

بزرگداشت روز تهران 15

بزرگداشت روز تهران 16

بزرگداشت روز تهران 16

بزرگداشت روز تهران 17

بزرگداشت روز تهران 17

بزرگداشت روز تهران 18

بزرگداشت روز تهران 18

بزرگداشت روز تهران 19

بزرگداشت روز تهران 19

بزرگداشت روز تهران 20

بزرگداشت روز تهران 20

بزرگداشت روز تهران 21

بزرگداشت روز تهران 21

بزرگداشت روز تهران 22

بزرگداشت روز تهران 22

بزرگداشت روز تهران 23

بزرگداشت روز تهران 23

بزرگداشت روز تهران 24

بزرگداشت روز تهران 24

بزرگداشت روز تهران 25

بزرگداشت روز تهران 25

بزرگداشت روز تهران 26

بزرگداشت روز تهران 26

بزرگداشت روز تهران 27

بزرگداشت روز تهران 27

بزرگداشت روز تهران 28

بزرگداشت روز تهران 28

بزرگداشت روز تهران 29

بزرگداشت روز تهران 29

بزرگداشت روز تهران 30

بزرگداشت روز تهران 30

بزرگداشت روز تهران 31

بزرگداشت روز تهران 31

بزرگداشت روز تهران 32

بزرگداشت روز تهران 32

بزرگداشت روز تهران 33

بزرگداشت روز تهران 33

بزرگداشت روز تهران 34

بزرگداشت روز تهران 34

بزرگداشت روز تهران 35

بزرگداشت روز تهران 35

بزرگداشت روز تهران 36

بزرگداشت روز تهران 36

بزرگداشت روز تهران 37

بزرگداشت روز تهران 37

بزرگداشت روز تهران 38

بزرگداشت روز تهران 38

بزرگداشت روز تهران 39

بزرگداشت روز تهران 39

بزرگداشت روز تهران 40

بزرگداشت روز تهران 40

بزرگداشت روز تهران 41

بزرگداشت روز تهران 41

بزرگداشت روز تهران 42

بزرگداشت روز تهران 42

بزرگداشت روز تهران 43

بزرگداشت روز تهران 43

بزرگداشت روز تهران 44

بزرگداشت روز تهران 44

بزرگداشت روز تهران 45

بزرگداشت روز تهران 45

بزرگداشت روز تهران 46

بزرگداشت روز تهران 46

بزرگداشت روز تهران 47

بزرگداشت روز تهران 47

بزرگداشت روز تهران 48

بزرگداشت روز تهران 48

بزرگداشت روز تهران 49

بزرگداشت روز تهران 49

بزرگداشت روز تهران 50

بزرگداشت روز تهران 50

بزرگداشت روز تهران 51

بزرگداشت روز تهران 51

بزرگداشت روز تهران 52

بزرگداشت روز تهران 52

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید