بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید شهردار تهران و اعضای شورای شهر از برج طغرل به مناسبت روز تهران
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 1

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 1

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 2

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 2

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 3

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 3

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 4

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 4

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 5

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 5

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 6

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 6

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 7

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 7

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 8

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 8

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 9

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 9

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 10

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 10

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 11

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 11

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 12

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 12

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 13

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 13

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 14

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 14

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 15

بازدید شهردار تهران از برج طغرل به مناسبت روز تهران 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید