بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید شهردار تهران و اعضای شورای شهر از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 1

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 1

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 2

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 2

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 3

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 3

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 4

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 4

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 5

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 5

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 6

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 6

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 7

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 7

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 8

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 8

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 9

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 9

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 10

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 10

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 11

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 11

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 12

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 12

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 13

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 13

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 14

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 14

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 15

بازدید شهردار تهران از حرم عبدالعظیم حسنی(ع) به مناسبت روز تهران 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید