بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران

۱۳ مهر ۱۳۹۷
شهردار تهران و اعضای شورای شهر از منطقه 20، کاروانسرای صفوی، تکیه نفرآباد به مناسبت روز تهران بازدید کردند.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/3fo