خانه امیر بهادر

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
این خانه با ارزش دوره قاجاریه مال وزیر جنگ مظفر الدین شاه بوده و کلی جای دیدنی مثل تالار بزرگ آینه کاری شده ،زیر زمین آینه کاری شده.تالار بزرگ بالا، حوضخانه با تزئینات کاشیکاری و چند تا اتاق های مخصوص برگزاری جلسه هاشون داشته. در حال حاضر «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» در این خانه اقامت دارد.
عکاس: شایان محرابی
خانه امیر بهادر 1

خانه امیر بهادر 1

خانه امیر بهادر 2

خانه امیر بهادر 2

خانه امیر بهادر 3

خانه امیر بهادر 3

خانه امیر بهادر 4

خانه امیر بهادر 4

خانه امیر بهادر 5

خانه امیر بهادر 5

خانه امیر بهادر 6

خانه امیر بهادر 6

خانه امیر بهادر 7

خانه امیر بهادر 7

خانه امیر بهادر 8

خانه امیر بهادر 8

خانه امیر بهادر 9

خانه امیر بهادر 9

خانه امیر بهادر 10

خانه امیر بهادر 10

خانه امیر بهادر 11

خانه امیر بهادر 11

خانه امیر بهادر 12

خانه امیر بهادر 12

خانه امیر بهادر 13

خانه امیر بهادر 13

خانه امیر بهادر 14

خانه امیر بهادر 14

خانه امیر بهادر 15

خانه امیر بهادر 15

خانه امیر بهادر 16

خانه امیر بهادر 16

خانه امیر بهادر 17

خانه امیر بهادر 17

خانه امیر بهادر 18

خانه امیر بهادر 18

خانه امیر بهادر 19

خانه امیر بهادر 19

خانه امیر بهادر 20

خانه امیر بهادر 20

خانه امیر بهادر 21

خانه امیر بهادر 21

خانه امیر بهادر 22

خانه امیر بهادر 22

خانه امیر بهادر 23

خانه امیر بهادر 23

خانه امیر بهادر 24

خانه امیر بهادر 24

خانه امیر بهادر 25

خانه امیر بهادر 25

خانه امیر بهادر 26

خانه امیر بهادر 26

خانه امیر بهادر 27

خانه امیر بهادر 27

خانه امیر بهادر 28

خانه امیر بهادر 28

خانه امیر بهادر 29

خانه امیر بهادر 29

خانه امیر بهادر 30

خانه امیر بهادر 30

خانه امیر بهادر 31

خانه امیر بهادر 31

خانه امیر بهادر 32

خانه امیر بهادر 32

خانه امیر بهادر 33

خانه امیر بهادر 33

خانه امیر بهادر 34

خانه امیر بهادر 34

خانه امیر بهادر 35

خانه امیر بهادر 35

خانه امیر بهادر 36

خانه امیر بهادر 36

خانه امیر بهادر 37

خانه امیر بهادر 37

خانه امیر بهادر 38

خانه امیر بهادر 38

خانه امیر بهادر 39

خانه امیر بهادر 39

خانه امیر بهادر 40

خانه امیر بهادر 40

خانه امیر بهادر 41

خانه امیر بهادر 41

خانه امیر بهادر 42

خانه امیر بهادر 42

خانه امیر بهادر 43

خانه امیر بهادر 43

خانه امیر بهادر 44

خانه امیر بهادر 44

خانه امیر بهادر 45

خانه امیر بهادر 45

خانه امیر بهادر 46

خانه امیر بهادر 46

خانه امیر بهادر 47

خانه امیر بهادر 47

خانه امیر بهادر 48

خانه امیر بهادر 48

خانه امیر بهادر 49

خانه امیر بهادر 49

خانه امیر بهادر 50

خانه امیر بهادر 50

خانه امیر بهادر 51

خانه امیر بهادر 51

خانه امیر بهادر 52

خانه امیر بهادر 52

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید