عمارت خانه قوام الدوله (وثوق)

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۷
خانه قوام الدوله که از آن با عنوان خانه وثوق نیز یاد می شود یکی از عمارت های تاریخی و زیبا در قلب تهران است که در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده و مورد بازدید گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد. عمارت تاریخی قوام الدوله در سال هزار و دویست و یازده زمان حکومت محمد شاه قاجار توسط میر محمد قوام در محله سرچشمه، کوچه میرزا محمود وزیر ساخته شد و صاحب آن میرزا محمد مستوفی قوام الدوله، پسر میرزا محمد تقی آشتیانی، از رجال سرشناس دوران قاجاریه بود که حسن وثوق الدوله و میرزا احمد قوام (قوام السلطنه) از نوادگان او بودند. این بنا در ابتدا برای قوام الدوله ساخته شد و به حکم ارث و به روایت دیگر توسط خود وثوق الدوله خریداری شد. .
عکاس: شایان محرابی
عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 1

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 1

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 3

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 3

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 4

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 4

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 5

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 5

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 6

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 6

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 7

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 7

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 8

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 8

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 9

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 9

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 10

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 10

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 11

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 11

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 12

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 12

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 13

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 13

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 14

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 14

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 15

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 15

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 16

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 16

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 17

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 17

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 18

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 18

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 19

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 19

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 20

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 20

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 21

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 21

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 22

عمارت خانه قوام الدوله (وثوق) 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید