روز جهانی اسکان

تاریخ: ۹ مهر ۱۳۹۷
همایش روز جهانی اسکان سازمان ملل متحد صبح امروز دوشنبه در مرکز آموزش تخصصی سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر

روز جهانی اسکان 14

روز جهانی اسکان 13

روز جهانی اسکان 11

روز جهانی اسکان 10

روز جهانی اسکان 9

روز جهانی اسکان 8

روز جهانی اسکان 7

روز جهانی اسکان 6

روز جهانی اسکان 5

روز جهانی اسکان 4

روز جهانی اسکان 3

روز جهانی اسکان 2

روز جهانی اسکان 1

روز جهانی اسکان 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید