نشست خبری حجت الله میرزایی

تاریخ: ۸ مهر ۱۳۹۷
نشست خبری حجت الله میرزایی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران ظهر امروز یکشنبه در ساختمان برگزار شد
عکاس: محمد محسنی فر
نشست خبری حجت الله میرزایی 1

نشست خبری حجت الله میرزایی 1

نشست خبری حجت الله میرزایی 2

نشست خبری حجت الله میرزایی 2

نشست خبری حجت الله میرزایی 3

نشست خبری حجت الله میرزایی 3

نشست خبری حجت الله میرزایی 4

نشست خبری حجت الله میرزایی 4

نشست خبری حجت الله میرزایی 5

نشست خبری حجت الله میرزایی 5

نشست خبری حجت الله میرزایی 6

نشست خبری حجت الله میرزایی 6

نشست خبری حجت الله میرزایی 7

نشست خبری حجت الله میرزایی 7

نشست خبری حجت الله میرزایی 8

نشست خبری حجت الله میرزایی 8

نشست خبری حجت الله میرزایی 9

نشست خبری حجت الله میرزایی 9

نشست خبری حجت الله میرزایی 10

نشست خبری حجت الله میرزایی 10

نشست خبری حجت الله میرزایی 11

نشست خبری حجت الله میرزایی 11

نشست خبری حجت الله میرزایی 12

نشست خبری حجت الله میرزایی 12

نشست خبری حجت الله میرزایی 13

نشست خبری حجت الله میرزایی 13

نشست خبری حجت الله میرزایی 14

نشست خبری حجت الله میرزایی 14

نشست خبری حجت الله میرزایی 15

نشست خبری حجت الله میرزایی 15

نشست خبری حجت الله میرزایی 16

نشست خبری حجت الله میرزایی 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید