پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان

تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۷
در روز ایمنی و آتش نشانی 22 ایستگاه منتخب آتش نشانی پذیرای شهروندان و دانش آموزان بودند.
عکاس: محمد محسنی فر

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 1

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 2

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 3

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 4

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 5

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 6

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 7

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 8

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 9

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 10

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 11

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 12

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 13

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 14

پذیرایی ایستگاه های آتش نشانی از شهروندان و دانش آموزان 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید