یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش

تاریخ: ۴ مهر ۱۳۹۷
مراسم کبوتران عاشورایی، نخستین یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش تهران عصر امروز چهارشنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 1

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 1

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 2

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 2

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 3

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 3

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 4

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 4

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 5

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 5

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 6

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 6

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 7

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 7

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 8

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 8

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 9

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 9

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 10

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 10

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 11

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 11

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 12

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 12

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 13

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 13

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 14

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 14

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 15

یادواره ۴۱۷ شهید منطقه شش 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید