مراسم شام غریبان امام حسین (ع)

تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
مراسم شام غریبان امام حسین (ع)
عکاس: شایان محرابی
مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 1

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 1

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 2

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 2

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 3

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 3

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 4

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 4

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 5

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 5

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 6

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 6

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 7

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 7

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 8

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 8

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 9

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 9

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 10

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 10

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 11

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 11

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 12

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 12

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 13

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 13

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 14

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 14

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 15

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 15

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 16

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 16

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 17

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 17

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 18

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 18

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 19

مراسم شام غریبان امام حسین (ع) 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید