بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت

تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
آئین تشییع پیکر مطهر ۱۳۵ شهید گمنام و شناسایی شده دوران دفاع مقدس، همزمان با سومین روز از ماه محرم، صبح امروز پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ با حضور خانواده‎های معظم شهدا، مردم شهیدپرور و انقلابی پایتخت از مقابل دانشگاه تهران تا معراج الشهداء واقع در خیابان بهشت تشییع شد.
عکاس: محمد محسنی فر
بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 1

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 1

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 2

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 2

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 3

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 3

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 4

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 4

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 5

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 5

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 6

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 6

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 7

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 7

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 8

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 8

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 9

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 9

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 10

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 10

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 11

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 11

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 12

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 12

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 13

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 13

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 14

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 14

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 15

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 15

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 16

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 16

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 17

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 17

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 18

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 18

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 19

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 19

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 20

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 20

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 21

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 21

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 22

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 22

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 23

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 23

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 24

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 24

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 25

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 25

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 26

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 26

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 27

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 27

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 28

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 28

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 29

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 29

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 30

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 30

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 31

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 31

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 32

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 32

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 33

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 33

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 34

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 34

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 35

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 35

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 36

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 36

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 37

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 37

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 38

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 38

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 39

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 39

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 40

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 40

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 41

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 41

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 42

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 42

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 43

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 43

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 44

بدرقه پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس تا بهشت 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید