جلسه شورای اداری شهرستان تهران

تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
جلسه شورای اداری شهرستان تهران صبح امروز در ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 4 برگزار شد
عکاس: محمد محسنی فر
جلسه شورای اداری شهرستان تهران 1

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 1

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 2

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 2

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 3

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 3

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 4

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 4

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 5

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 5

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 6

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 6

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 7

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 7

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 8

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 8

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 9

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 9

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 10

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 10

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 11

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 11

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 12

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 12

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 13

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 13

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 14

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 14

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 15

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 15

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 16

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 16

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 17

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 17

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 18

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 18

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 19

جلسه شورای اداری شهرستان تهران 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید