مراسم تکریم و معارفه شهردار منطقه 12

۱۱ شهریور ۱۳۹۷
متین قاسمی
http://www.tehranpicture.ir/u/79y