افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز

تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۹۷
افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز چهارشنبه 7 شهریور ماه در شب عید غدیر افتتاح شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 1

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 1

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 2

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 2

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 3

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 3

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 4

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 4

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 5

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 5

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 6

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 6

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 7

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 7

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 8

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 8

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 9

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 9

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 10

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 10

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 11

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 11

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 12

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 12

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 13

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 13

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 14

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 14

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 15

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 15

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 16

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 16

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 17

افتتاح آبنمای موزیکال بوستان نوروز 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید