بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام

تاریخ: ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۷
به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان اصحاب رسانه از مراکز بهداشتی دام دیدن کردند در پایان دیدار مهندس رحیمی مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
عکاس: متین قاسمی

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 44

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 43

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 42

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 41

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 40

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 39

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 38

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 37

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 36

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 35

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 34

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 33

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 32

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 31

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 30

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 29

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 28

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 27

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 26

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 25

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 24

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 23

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 22

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 21

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 20

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 19

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 18

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 17

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 16

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 15

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 14

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 13

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 12

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 11

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 9

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 8

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 7

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 6

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 5

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 4

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 3

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 2

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 1

بازدید اصحاب رسانه از مراکز عرضه بهداشتی دام 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید