نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران

۲۷ اَمرداد ۱۳۹۷
نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران با اصحاب رسانه
وحید شیخی
http://www.tehranpicture.ir/u/64z