نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی

تاریخ: ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۷
نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی
عکاس: وحید شیخی

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 1

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 2

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 3

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 4

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 5

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 6

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 7

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 8

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 9

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 10

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 11

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 12

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 13

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 14

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 15

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 16

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 17

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 18

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 19

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 20

نشست صمیمانه اصحاب رسانه با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید