افتتاح 50 پروژه برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان منطقه 9

تاریخ: ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۷
صبح امروز سشنبه 16 مرداد ماه ،مهندس سید محمد علی افشانی شهردار محترم تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 بازدید کردند.
عکاس: وحید شیخی

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 25

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 24

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 23

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 21

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 20

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 19

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 18

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 17

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 16

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 15

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 14

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 13

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 12

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 11

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 10

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 9

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 8

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 7

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 6

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 5

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 4

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 3

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 2

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 1

مراسم بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید