شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران

تاریخ: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران دوشنبه شب 13 اردیبهشت ماه با بازدید از سامانسرای لویزان و مددسرای چیتگر انجام شد.
عکاس: شایان محرابی

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 22

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 21

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 20

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 19

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 18

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 17

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 16

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 15

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 14

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 13

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 12

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 11

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 10

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 9

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 7

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 6

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 5

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 4

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 3

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 2

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 1

شهردار شب دکتر گیل آبادی با حضور جمعی از بازیگران 8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید