بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9

تاریخ: ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۷
صبح امروز سشنبه 16 مرداد ماه ،مهندس سید محمد علی افشانی شهردار محترم تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 بازدید کردند.
عکاس: وحید شیخی

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 23

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 22

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 21

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 20

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 19

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 18

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 17

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 16

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 15

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 14

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 13

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 12

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 11

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 10

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 9

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 8

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 7

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 6

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 5

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 3

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 2

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 1

بازدید شهردار تهران از پروژه های شاخص منطقه 9 4

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید