جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران

۱۶ اَمرداد ۱۳۹۷
جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران برگزار شد.
احسان رأفتی
http://www.tehranpicture.ir/u/3gz