مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان

تاریخ: ۲ اَمرداد ۱۳۹۷
مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران همزمان با میلاد باسعادت امام رضا(ع) در بوستان پردیس بانوان برگزار شد. این جشنواره همزمان با میلاد حضرت معصومه (س) و دهه کرامت در مجموعه بوستان پردیس بانوان آغاز شد و مراسم اختتامیه آن، با حضور فاطمه راکعی مشاور امور بانوان شهردار تهران٬ شهروندان و بانوان اجرایی و مسئول در امور شهری انجام شد.
عکاس: ساناز دریایی

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 28

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 27

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 26

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 25

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 24

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 23

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 22

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 21

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 20

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 19

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 18

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 17

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 16

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 14

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 1

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 13

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 12

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 11

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 10

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 9

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 8

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 7

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 6

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 3

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 2

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 5

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 4

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 3

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 1

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره دختران تهران در بوستان پردیس بانوان 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید