۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران

تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۷
جشنواره ملی چارسوق با هدف معرفی ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی استان های مختلف به همت سازمان میراث فرهنگی و با مشارکت برج میلاد تهران در قالب جشنواره تابستانی، هر شب میزبان یک استان است، در نهمین شب این جشنواره شنبه 30 تیر ماه میزبان استان مرکزی بود.
عکاس: شایان محرابی
جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 1

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 1

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 2

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 2

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 3

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 3

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 4

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 4

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 5

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 5

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 6

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 6

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 7

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 7

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 8

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 8

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 9

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 9

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 10

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 10

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 11

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 11

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 12

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 12

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 13

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 13

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 14

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 14

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 15

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 15

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 16

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 16

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 17

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 17

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 18

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 18

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 19

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 19

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 20

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 20

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 21

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 21

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 22

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 22

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 23

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 23

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 24

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 24

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 25

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 25

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 26

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 26

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 27

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 27

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 28

جشنواره ملی چارسوق برج میلاد تهران 28

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید