فعالیت دوباره خط ۷ مترو تهران

تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۷
فاز اول خط ۷ متروی تهران به طول شش کیلومتر و با ۵ ایستگاه پس از ایمن سازی و تکمیل تجهیزات و امکانات بازگشایی شد، که ایستگاه های آن شامل: مهدیه (تقالع خط 3)، بریانک، کمیل، رودکی و شهید نواب صفوی( تقالع خط 2) است 23 تیر ماه 97 مورد بهربرداری قرار گرفت، آماده خدمات رسانی به شهروندان تهرانی است. سرویس دهی در خط ۷ متروی تهران با فاصله حرکت هر ۱۵ دقیقه یک قطار خواهد بود.
عکاس: شایان محرابی
خط 7 مترو تهران 1

خط 7 مترو تهران 1

خط 7 مترو تهران 2

خط 7 مترو تهران 2

خط 7 مترو تهران 3

خط 7 مترو تهران 3

خط 7 مترو تهران 4

خط 7 مترو تهران 4

خط 7 مترو تهران 5

خط 7 مترو تهران 5

خط 7 مترو تهران 6

خط 7 مترو تهران 6

خط 7 مترو تهران 7

خط 7 مترو تهران 7

خط 7 مترو تهران 8

خط 7 مترو تهران 8

خط 7 مترو تهران 9

خط 7 مترو تهران 9

خط 7 مترو تهران 10

خط 7 مترو تهران 10

خط 7 مترو تهران 11

خط 7 مترو تهران 11

خط 7 مترو تهران 12

خط 7 مترو تهران 12

خط 7 مترو تهران 13

خط 7 مترو تهران 13

خط 7 مترو تهران 14

خط 7 مترو تهران 14

خط 7 مترو تهران 15

خط 7 مترو تهران 15

خط 7 مترو تهران 16

خط 7 مترو تهران 16

خط 7 مترو تهران 17

خط 7 مترو تهران 17

خط 7 مترو تهران 18

خط 7 مترو تهران 18

خط 7 مترو تهران 19

خط 7 مترو تهران 19

خط 7 مترو تهران 20

خط 7 مترو تهران 20

خط 7 مترو تهران 21

خط 7 مترو تهران 21

خط 7 مترو تهران 22

خط 7 مترو تهران 22

خط 7 مترو تهران 23

خط 7 مترو تهران 23

خط 7 مترو تهران 24

خط 7 مترو تهران 24

خط 7 مترو تهران 25

خط 7 مترو تهران 25

خط 7 مترو تهران 26

خط 7 مترو تهران 26

خط 7 مترو تهران 27

خط 7 مترو تهران 27

خط 7 مترو تهران 28

خط 7 مترو تهران 28

خط 7 مترو تهران 29

خط 7 مترو تهران 29

خط 7 مترو تهران 30

خط 7 مترو تهران 30

خط 7 مترو تهران 31

خط 7 مترو تهران 31

خط 7 مترو تهران 32

خط 7 مترو تهران 32

خط 7 مترو تهران 33

خط 7 مترو تهران 33

خط 7 مترو تهران 34

خط 7 مترو تهران 34

خط 7 مترو تهران 35

خط 7 مترو تهران 35

خط 7 مترو تهران 36

خط 7 مترو تهران 36

خط 7 مترو تهران 37

خط 7 مترو تهران 37

خط 7 مترو تهران 38

خط 7 مترو تهران 38

خط 7 مترو تهران 39

خط 7 مترو تهران 39

خط 7 مترو تهران 40

خط 7 مترو تهران 40

خط 7 مترو تهران 41

خط 7 مترو تهران 41

خط 7 مترو تهران 42

خط 7 مترو تهران 42

خط 7 مترو تهران 43

خط 7 مترو تهران 43

خط 7 مترو تهران 44

خط 7 مترو تهران 44

خط 7 مترو تهران 45

خط 7 مترو تهران 45

خط 7 مترو تهران 46

خط 7 مترو تهران 46

خط 7 مترو تهران 47

خط 7 مترو تهران 47

خط 7 مترو تهران 48

خط 7 مترو تهران 48

خط 7 مترو تهران 49

خط 7 مترو تهران 49

خط 7 مترو تهران 50

خط 7 مترو تهران 50

خط 7 مترو تهران 51

خط 7 مترو تهران 51

خط 7 مترو تهران 52

خط 7 مترو تهران 52

خط 7 مترو تهران 53

خط 7 مترو تهران 53

خط 7 مترو تهران 54

خط 7 مترو تهران 54

خط 7 مترو تهران 55

خط 7 مترو تهران 55

خط 7 مترو تهران 56

خط 7 مترو تهران 56

خط 7 مترو تهران 57

خط 7 مترو تهران 57

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید