یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران

۲۷ تیر ۱۳۹۷
محمدعلی کریمی ابرقویی، رییس مرکز ارتباطات و اموربین‌الملل شهرداری تهران؛ شب گذشته به عنوان شهردار شب از پروژه‌های عمرانی و بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی شهرداری بازدید کرد.
احسان رأقتی
http://www.tehranpicture.ir/u/5wt